Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje, że w/w postępowaniu zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 12.08.2013 r. do godz. 1030,

– otwarcia ofert – na dzień 12.08.2013 r. o godz. 1100