Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego” w dniu 22.08.2013 r. zosłata zawarta umowa z następującym wykonawcą:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

na wartość brutto: 184 688,50 zł.