Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 6383/2013                                        Wrocław, dnia 31.07.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawcy

2. Załączniki

3. Projekt umowy