Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/5860/05/2014/W                                                Wrocław, dnia 15.05.2014 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

 

DOSTAWĘ 40 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO DO ZBIORNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 WE WROCŁAWIU

 

 

  

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy