Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 40 000 litrów oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu” w dniu 18.06.2014 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

Gaz Petrol Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

na wartość brutto: 211 560,00 zł.