Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania ofert

Ekosystem Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w w/w postępowaniu zmienia się termin:

–  składania ofert – do dnia 29.05.2014 r. do godz. 930,

–  otwarcia ofert – na dzień 29.05.2014 r. o godz. 1000.