Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 40 000 litrów oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Gaz Petrol Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

z ceną ofertową brutto: 211 560,00 zł (oferta dodatkowa).

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Gaz Petrol Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie,

2) Firma Handlowa „WITOSPOL” Wierzchosławice Józef Szwiec

33-150 Wola Rzędzińska 487d,

3) Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o.

ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 10,00 pkt,

oferta nr 2 – 9,86 pkt,

oferta nr 3 – 9,98 pkt.