Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych we Wrocławiu i pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław w dniu 28.03.2019 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław

na wartość brutto: 709 423,92 zł.