Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu w dniu 07.11.2018 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

ORANGE ENERGIA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

na wartość brutto: 66 420,00 zł.