Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Pielęgnację zieleni znajdującej się na terenie wokół budynku biurowego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 oraz ul. Kazimierza Michalczyka 9 (teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, parking, skarpa) we Wrocławiu” w dniu 11.07.2017 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz sp.j.

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

na wartość brutto: 24 624,00 zł.