Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” w dniu 17.08.2017 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

na wartość brutto: 399 999,60 zł.