Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Wyspy Słodowej we Wrocławiu w dniu 10.10.2018 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

na wartość brutto 768 693,73 zł.