ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 26.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usługi polegającej na obsłudze ładowarki o pojemności łyżki minimum 3 m3 (tj. załadunku i rozładunku materiałów sypkich i odpadów zielonych) Kompostowni przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

KOP-TRANS Usługi Ziemno-Transportowo-Dźwigowe Tomasz Świder

ul. Główna 6, Paniowice, 55-120 Oborniki Śląskie.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1)  KOP-TRANS Usługi Ziemno-Transportowo-Dźwigowe Tomasz Świder

ul. Główna 6, Paniowice, 55-120 Oborniki Śląskie

2)  PHOENIX BUSINESS Sp. z o.o.

ul. Kalinowa 9, 41-707 Ruda Śląska

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

- w kryterium cena brutto – 10,00 pkt,

- w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

- łączna punktacja – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2:

- w kryterium cena brutto – 6,40 pkt,

- w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

- łączna punktacja – 7,84 pkt.