Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Interwencyjne prace porządkowe polegające na sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław w dniu 24.07.2015 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

na wartość brutto: 274 303,80 zł.