Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 L.dz. AXXZ.MC.11640/07/2015/W         Wrocław, dnia 02.07.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU TERENÓW POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW

 

  

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji