Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/1313/12/2013/W                                           Wrocław, dnia 23.12.2013 r.,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

   

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki

3. Projekt umowy