Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

SPEEDMAIL Sp. z o.o.

ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski

z ceną ofertową brutto: 182 575,73 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

2) SPEEDMAIL Sp. z o.o.

ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 9,91 pkt,

oferta nr 2 – 10,00 pkt.