Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 10.01.2014 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 10.01.2014 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Cena brutto: 184 313,53 zł

oferta nr 2 – SPEEDMAIL Sp. z o.o.

ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski

Cena brutto: 182 575,73 zł