Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-2 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Ponieważ jest duża różnica w cenie nadruku różnej ilości kopert (np. między 50 a 100 tys. szt.) proszę o podanie na ile dostaw będzie podzielone omawiane zamówienie.

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ (§ 2 ust. 2 projektu umowy) minimalna ilość jednorazowo zamawianych kopert będzie wynosić 50 000 szt. kopert. Zamówienie będzie podzielone  maksymalnie na cztery dostawy. Zamawiający nie wyklucza mniejszej ilości dostaw.

Pytanie nr 2:

Czy jest gwarancja realizacji pełnej ilości kopert zawartej w przetargu, tzn. 200 000?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że zostanie zamówiona ilość 200 000 szt.