Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę kopert do siedziby Zamawiającego” w dniu 05.12.2014 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

PFLUGER KOPERTY Sp. z o.o.

ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków

na wartość brutto: 8 560,80 zł.