Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę kopert do siedziby Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

PFLUGER KOPERTY Sp. z o.o.

ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków

z ceną ofertową brutto: 8 560,80 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) WZ EUROCOPERT Sp. z o.o.

ul. Koszalińska 93, 78-400 Szczecinek

2) X-NET Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 130, 81-571 Gdynia

3) PAPIER Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań

4) ERIE Troskiewicz spółka jawna

ul. Ślężna 116, 53-111 Wrocław

5) PFLUGER KOPERTY Sp. z o.o.

ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków

6) Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

7) PSP s.c. Waldemar Biernacki, Michał Piechota

ul. Góralska 22, 53-610 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 8,81 pkt,

oferta nr 2 – 8,97 pkt,

oferta nr 3 – 6,00 pkt,

oferta nr 4 – 7,93 pkt,

oferta nr 5 – 10,00 pkt,

oferta nr 6 – 7,04 pkt,

oferta nr 7 – odrzucona.