Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 10699/2013                                          Wrocław, dnia 14.10.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ 8 000 SZT. SEGREGATORÓW DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy