Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-2 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie ilości poszczególnych kolorów segregatorów.

Odpowiedź nr 1:

Orientacyjna ilość poszczególnych segregatorów wynosi:

– około 2 000 szt. segregatorów koloru żółtego,

– około 2 000 szt. segregatorów koloru czerwonego,

– około 3 500 szt. segregatorów koloru granatowego,

– około 500 szt. segregatorów koloru zielonego.

Zamawiający dokładne ilości poda w poszczególnych zamówieniach.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie ilości dostaw (zamówień) w okresie związanym umową.

Odpowiedź nr 2:

Dostawa segregatorów będzie realizowana w maksymalnie ośmiu dostawach po minimum 1000 szt.