Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 22.10.2013 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 8 000 szt. segregatorów do siedziby Zamawiającego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert.

W dniu 22.10.2013 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – FHU Mariola Borkowska

ul. Abp. J. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów

Cena brutto: 83 640,00 zł

oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo VIRGO Bartosz Miland

ul. Warszawska 320, 42-209 Częstochowa

Cena brutto: 40 344,00 zł

oferta nr 3 – Celta Andrzej Migdał, Małgorzata Usiatycka s.j.

ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław

Cena brutto: 26 371,20 zł

oferta nr 4 – Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

Cena brutto: 25 977,60 zł

oferta nr 5 – GT POLSKA Sp. z o.o.

Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice

Cena brutto: 29 716,80 zł