Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 8 000 szt. segregatorów do siedziby Zamawiającego” w dniu 30.10.2013 r. została zawarta umowa z:

Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

na kwotę brutto: 25 977,60 zł.