Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 14.03.2019 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w postępowaniu na „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 14.03.2019 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1:

Zakład Usług Porządkowych Katarzyna Biała

ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 174 684,60 zł

oferta nr 2:

MATBEX Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik

Cena ofertowa brutto: 105 607,80 zł

oferta nr 3:

CLEANING COMPANY Piotr Studniarek

Al. Poprzeczna 76/12-16, 51-167 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 136 161,00 zł

oferta nr 4:

Konsorcjum:

Impel System Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 105 000,27 zł