Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” w dniu 29.03.2019 r. została zawarta umowa z następującym Wykonawcą:

Konsorcjum:

Impel System Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

na wartość brutto 105 000,28 zł.