Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 18.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący Wykonawca:

Konsorcjum:

Impel System Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

z ceną ofertową brutto 105 000,28 zł (po poprawkach).

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Zakład Usług Porządkowych Katarzyna Biała

ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

2) MATBEX Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik

3) CLEANING COMPANY Piotr Studniarek

Al. Poprzeczna 76/12-16, 51-167 Wrocław

4) Konsorcjum:

Impel System Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1 – 6,01 pkt,

2) oferta nr 2 – 9,94 pkt,

3) oferta nr 3 – 7,71 pkt,

4) oferta nr 4 – 10,00 pkt.