Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Ochronę obiektów oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Konsorcjum:

ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp. j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

ABC-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 841 368,41 zł

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Konsorcjum:

ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp. j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

ABC-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

2) Konsorcjum:

DGP Security Partner Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.

ul. N.M. Panny 5e, 59-220 Legnica

Dersław Sp. z o.o.

ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1 – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2 – 8,27 pkt.