Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący Wykonawca:

COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

z ceną ofertową brutto 715 898,38 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) KONSORCJUM:

OTIUM Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Szkolna 73, 62-064 Plewiska

PROTECTOR FIDES Sp. z o.o.

ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

PROTECTOR FIDES Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

2) KONSORCJUM:

STEKOP S.A.

ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o.

Porosły-Kolonia 52, 16-070 Choroszcz

3) ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk s.j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

4) Agencja Usługowa KRYZA-PROLEX ZARZYCKI s.j.

ul. Ruska 34, 50-079 Wrocław

5) COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

6) KONSORCJUM:

SILEZJAN EKO Sp. z o.o.

ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław

SILEZJAN SYSTEM SECURITY Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1 – 8,8610 pkt,

2) oferta nr 2 – 7,1495 pkt,

3) oferta nr 3 – 9,9997 pkt,

4) oferta nr 4 – 8,7060 pkt,

5) oferta nr 5 – 10,000 pkt,

6) oferta nr 6 – oferta odrzucona.