Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” w dniu 18.12.2017 r. została zawarta umowa z następującym Wykonawcą:

COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

na wartość brutto 715 898,38 zł.