Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 5 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. w związku z zapytaniami w postępowaniu na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” wyjaśnia:

Pytanie nr 5:

Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 14) Wzoru umowy

Zamawiający wymaga od wykonawcy „zapewnienia soli i piasku przewidzianego do zimowego utrzymania terenów zewnętrznych”.

Opis przedmiotu zamówienia i Zestawienie kosztów zadania będący formularzem ofertowym nie zawierają żadnych zapisów dotyczących „zimowego utrzymania terenów zewnętrznych”.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy do obowiązków wykonawcy będzie należało „zimowe utrzymanie terenów zewnętrznych”? Jeśli tak, prosimy o precyzyjny opis wymagań pozwalających na skalkulowanie oferty.

Odpowiedź nr 5:

Zgodnie z zapisami SIWZ (cz. III pkt 21.10. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) do obowiązków Wykonawcy należy „Odśnieżanie wejść do budynków wraz z chodnikiem (na całej długości – do jezdni) oraz posypywanie piaskiem i solą w okresie zimowym – 4 x dziennie (w godz. 6:30, 9:30, 12:30, 14:30) w dni pracujące dla Zamawiającego”.

Zamawiający nie wskazuje sposobu zapewnienia zimowego utrzymania terenów zewnętrznych.

Ciągi piesze mają być utrzymywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób z nich korzystających.