Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 6 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. w związku z zapytaniami w postępowaniu na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” wyjaśnia:

Pytanie nr 6:

Dot. szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdział II pkt 1 ppkt a) b)

Proszę o doprecyzowanie ilości pracowników ochrony wymaganych do zapewnienia ochrony tego obiektu. Zleceniodawca wskazuje jedynie dni, godziny i ilość KPOF, natomiast niejednoznacznie wskazuje wymagania co do pozostałych godzin i dni zabezpieczenia obiektu.

Odpowiedź nr 6:

Zgodnie z zapisami SIWZ (cz. II pkt 1 ppkt a) i b) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) na obiektach przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 i 23 Wykonawca zapewni:

– w dni pracujące dla Zamawiającego (od poniedziałku do soboty) w godzinach 700-1600 jedną osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

– w pozostałych godzinach, tj. w dni pracujące dla Zamawiającego (od poniedziałku do soboty) w godzinach 1600-700 i w dni wolne całodobowo jedną osobę, która nie musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.