Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu w dniu 23.11.2016 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

na wartość brutto: 40 048,60 zł.