Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 17.09.2013 r. o godz. 8:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Leasing operacyjny 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Zamawiającego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 17.09.2013 r. o godz. 9:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – MARSZAŁEK S.K.A.

ul. Makuszyńskiego 74/76, 42-209 Częstochowa

Cena brutto: 148 400,34 zł

oferta nr 2 – Konsorcjum:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Motorpol Sp. z o.o.

ul. Piękna 21, 50-505 Wrocław

Cena brutto: 162 440,29 zł