Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 9079/2013                                                         Wrocław, dnia 09.09.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

LEASING OPERACYJNY 4 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr V

3. Projekt umowy

4. Szczegółowy opis techniczny samochodów – załącznik nr 1

5. Warunki ubezpieczenia samochodów – załącznik nr 2