Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że przetarg nieograniczony na Remont toalet znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu został unieważniony zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W w/w postępowaniu ofertę złożył następujący wykonawca:

ML Projekt Marcin Lorenc

Kamień, ul. Szafirowa 8, 55-095 Długołęka

Złożonej ofercie przyznano 10,00 pkt.