Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 27.10.2016 r. o godz. 11:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Remont toalet znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 27.10.2016 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

ML Projekt Marcin Lorenc

ul. Szafirowa 8, Kamień

55-095 Długołęka

Cena ofertowa brutto: 97 423,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2016 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Warunki płatności – określone w projekcie umowy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 76 242,67 zł brutto.