Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” w dniu 19.09.2017 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

KONSORCJUM:

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

na wartość brutto: 348 926,40 zł.