Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczają Państwo samochody 4 miejscowe?

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis techniczny samochodów” w tabeli nr 1 pozycja nr 7 otrzymuje następujące brzmienie:

7

Ilość miejsc nie mniej niż 4

W załączeniu zamienny załącznik nr 1.