Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 2-5 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza poniższe warunki gwarancji:

1) mechaniczną – na okres 36 miesięcy limitem kilometrów 100 000,

2) na powłokę lakierniczą – na okres 24 miesięcy bez limitów kilometrów,

3) na perforację karoserii – na okres 6 lat.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza obręcze kół ze stali 14”?

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (poz. nr 9 w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis techniczny samochodów”) Zamawiający wymaga, aby obręcza kół były ze stali 14″.

Pytanie nr 4:

Czy są państwo w stanie zaakceptować umowę na drukach (…)?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania umowy innej niż umowa zgodna z projektem umowy załączonym do SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy dopuszczają Państwo jako gwaranta firmę (…)/autoryzowany serwis (…)?

Odpowiedź nr 5:

Wymagania dotyczące przeglądów i usług gwarancyjnych zostały podane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (§ 8 projektu umowy).