Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 6-9 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza pojazdy z bagażnikiem o pojemności 139 l?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7:

Czy zamawiający dopuszcza pojazdy z rozstawem osi 2340 mm?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuszcza pojazdy w srebrnym kolorze nadwozia?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 9:

W celu dokładnego określenia kosztów przeglądów w 24 miesięcznym okresie gwarancji proszę o określenie maksymalnego przebiegu pojazdów.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający przewiduje, iż średni roczny przebieg każdego z pojazdów nie przekroczy 10 000 km.