Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Zamawiającego” zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty.