Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

1. Pojemność podajników papieru:

– 2 x kaseta minimum na 500 arkuszy A4-A3 każda – czy Zamawiający dopuści dwie kasety po 500 arkuszy, ale tylko jedna będzie na papier A3?

– 1 kaseta lub zespół 2 kaset na min. 2500 – czy  Zamawiający dopuści 1 kasetę na 2000 albo 2 kasety po 550 arkuszy, bądź 2 x 550 + kaseta boczna na 1500 arkuszy?

– podajnik uniwersalny na 150 arkuszy – czy Zamawiający dopuści podajnik boczny na 100 arkuszy?

– Ardf na min. 100 arkuszy – czy Zamawiający dopuści ARDF na 100 arkuszy?

2. Wymagana pamięć min. 2 GB – czy Zamawiający dopuści pamięć 1,5 GB?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.