Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego”do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

DKS Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

Oddział Wrocław

ul. Wrocławska 9, 55-040 Bielany Wrocławskie

z ceną ofertową brutto: 51 636,63 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Rybajczyk Piotr Zakład Elektroniki „ELTROPOL”

pl. Piłsudskiego 15-17, 45-706 Opole

2) Stan-Mit-Serwis Jerzy Staniewski

ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław

3) DKS Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

Oddział Wrocław

ul. Wrocławska 9, 55-040 Bielany Wrocławskie

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 7,05 pkt,

oferta nr 2 – 9,21 pkt,

oferta nr 3 – 10,00 pkt.