Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 04.09.2013 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

W dniu 04.09.2013 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – Rybajczyk Piotr Zakład Elektronik „ELTROPOL”

pl. Piłsudskiego 15-17, 45-706 Opole

Cena brutto: 73 250,19 zł.

oferta nr 2 – Stan-Mit-Serwis Jerzy Staniewski

ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław

Cena brutto: 56 091,69 zł.

oferta nr 3 – DKS Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

Oddział Wrocław

ul. Wrocławska 9, 55-040 Bielany Wrocławskie

Cena brutto: 51 636,63 zł.