Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego” w dniu 09.09.2013 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

DKS Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

Oddział Wrocław

ul. Wrocławska 9, 55-040 Bielany Wrocławskie

na wartość brutto: 51 636,63 zł.