Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 8441/2013                                                         Wrocław, dnia 27.08.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr V

3. Projekt umowy

4. Szczegółową specyfikację techniczną dla urządzenia wielofunkcyjnego – załącznik nr 1