Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 L.dz. AXXZ.MC.17652/09/2015/W    Wrocław, dnia 30.09.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do przetargu nieograniczonego na:

 

PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI HALI WARSZTATOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 9 WE WROCŁAWIU NA ARCHIWUM DOKUMENTÓW ZAMAWIAJĄCEGO

  

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IX

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Dokumentację projektową – załącznik nr 1