Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę części hali warsztatowej znajdującej się przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu na archiwum dokumentów Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

ARPET s.c. Artur Adamus, Piotr Dereń

ul. Kętrzyńska 5, 51-413 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 215 250,00 zł.

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Firma Budowlana AMD Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 10a, 56-120 Brzeg Dolny

2) Zakład Usługowo – Handlowy BOJS Władysław Skowron

ul. Ząbkowicka 46, 50-511 Wrocław

3) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ASSA – Tannhauser Gate Sp. z o.o.

ul. Mielczarskiego 60a, 51-663 Wrocław

4) DAMAR Sp. z o.o.

ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław

5) ARPET s.c. Artur Adamus, Piotr Dereń

ul. Kętrzyńska 5, 51-413 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena  – 7,84 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 0,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,05 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena  – 8,75 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 2,00 pkt,

–  łączna punktacja – 8,07 pkt,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena  – 8,28 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 8,45 pkt,

4) oferta nr 4:

–  w kryterium cena  – 6,94 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,25 pkt,

5) oferta nr 5:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt.